Księgarnia z ebookami epub, mobi i plikami mp3
Kategorie
Promocja 9,90
Promocja 9,90
Szybki kontakt

biuro@prodoks.pl

+48 502 281 063

Powierzone nam przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz, jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, w celu informowania o produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez MilionTalentow.pl - właścicielem domeny MilionTalentow.pl  jest Dom wydawniczy "Rafael".

Państwa dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Na stronach MilonTalentow.pl (twoje konto), każdy z Państwa po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa (Ustawa o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 101, poz. 926 z późn. zm.; Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych - Dz. U. Nr 100, poz.1024).